Jeg er aktiv i Lillesand Høyre og i valgkampen 2023 har jeg rollen som valgkampleder. Du vil gjennom hele valgkampen kunne møte oss i Høyres hus, på Ketil Moes plass i Lillesand.

Hjemmeside for Lillesand Høyre

Besøk Lillesand Høyre på Facebook