Vi i Høyre ønsker å skape en kommune preget av stabilitet og muligheter for alle. Vårt overordnede mål er å sikre et godt liv for alle innbyggerne våre, med mulighet til å delta og bidra til det fellesskapet de er en del av.

Les videre