Vi som representerer flertallet i bystyret ser positivt på at opposisjonen ønsker å finne løsninger på den krevende økonomiske situasjonen vi står overfor i Lillesand. Vi er enige om at vi må samarbeide og finne konstruktive løsninger sammen. Samtidig er det viktig å rette opp noen unyanser og misforståelser som ble presentert i SVs innlegg 2. juli 2024.

Les videre