Som mange andre norske kommuner står Lillesand overfor alvorlige økonomiske utfordringer. Kommunen er i ferd med å tømme reservene i disposisjonsfondet i 2024. Hadde budsjettet som bystyret vedtok i desember blitt gjennomført, ville vi imidlertid ikke vært i denne situasjonen. Tidligere i år fikk vi vite at det var betydelige underbudsjetteringer innen helsesektoren, urealistiske tall for tilskudd til private barnehager og rentekostnader langt over budsjett.

Les videre