Svar på leserinnlegg av Senterpartiets toppkandidater om kommunesammenslåing, hvor de spør om hvordan Lillesand Høyre ser på fortsatte kommunesammenslåinger i Norge.

Senterpartiets toppkandidater til kommunevalget skriver i Lillesands-Posten 28. mars 2023 om kommunesammenslåing. Jeg sto sammen med Oddbjørn Kylland i kampanjeorganisasjonen «Vi vil Lillesand» for noen år siden, og vi har begge vært opptatt av å ivareta Lillesands identitet og særpreg. I diskusjonen om kommunesammenslåing fra 2016 var jeg for min del skeptisk til at Lillesand skulle bli en del av stor-Kristiansand.

Når det er sagt, Høyres politikk for kommunesammenslåing er ikke i første omgang rettet mot kommuner av Lillesands størrelse, men mot det store antallet småkommuner som er i Norge. Høyres ønsker å lage mer robuste kommuner, som på en bedre måte kan klare å levere gode tjenester til innbyggerne.

Jeg er enig med Sp-kandidatene om at vi må bruke tid og krefter på at barn og ungdom skal ha en trygg oppvekst, og eldre skal være trygge på at de får hjelpen de trenger. Dette kan være krevende å få til å små kommuner hvor få ansatte ofte har mange overlappende oppgaver. Det er ikke mulig å drive et forsvarlig barnevern med en ansatt som skal ivareta oppgaven i 50% stilling. På samme måte er det viktig med fagmiljøer hvor ansatte har overlappende kompetanse innen alle kommunale tjenesteområder. For noen av de mest sårbare innbyggerne kan det være livsavgjørende at kommunen har nok ressurser og kompetanse til å utføre sine oppgaver.

Det er også en demokratisk utfordring når kommunene etablerer mange interkommunale samarbeid. Til og med i Lillesand har vi en lang rekke interkommunale samarbeid, hvor kommunen i realiteten har begrensede styrings- og innsynsmuligheter.

Høyres forslag er tungt forankret i ekspertutredninger, og handler om demokrati, bedre kvalitet på tjenestene til innbyggerne og om større fagmiljøer for de ansatte. Det er ikke et mål i seg selv med kommunesammenslåinger, men det er et mål om at innbyggerne skal være trygge på at de blir ivaretatt gjennom hele livet, på alle områder.

Jeg ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid med Senterpartiet i Lillesand kommune, om levere gode tjenester til våre innbyggere. Og så håper jeg for min del at vi om to år får en ny regjering som tør å ta tak i de vanskelige spørsmålene, og som tør å lage en helhetlig kommunestruktur som gjør at innbyggere får likeverdige tjenester, uansett hvor de bor i landet.

Andreas Brovig, 3. kandidat

Lillesand Høyre