Folkevalgt for Lillesand Høyre

Forfatter: abrovig (Side 1 av 2)

Valget er over

Nå er valget over, og vi har brukt mye tid på valgkamp og på å fortelle velgerne hva vi vil gjøre dersom vi får tilliten.

Lillesand Høyre var et av få politiske partier som fikk økt tilslutning, og jeg personlig var en av dem som fikk flest personstemmer til bystyret.

Det betyr for min del at jeg er valgt inn i bystyret, og har dessuten blitt valgt til gruppeleder for Høyre og medlem av formannskapet.

Takk for tilliten!

Bedre kollektivtilbud

Leserinnlegg: Høyre har de siste fire årene jobbet målbevisst for å få til et bedre og mer tilgjengelig busstilbud i hele fylket, og har fremmet mange forslag for å styrke rammene til AKT, slik at flere kan komme tilbake til kollektivtrafikken.

Les videre

Nå begynner valgkampen

De neste ukene vil velgerne møte oss politiske kandidater på stand, på husbesøk eller via sosiale medier, hvor vi vil be om deres tillit og stemme. Nå begynner også forhåndsstemmingen på rådhuset i Lillesand, og ved et par tilfeller i Høvåghallen.

Les videre

Om integritet og ryddighet

Kommunedirektøren må nå håndtere en krevende sak, hvor to kommunalt ansatte tilsynelatende har brukt intern informasjon de har fått som ansatte, til å gjøre politiske utspill som kandidater for Arbeiderpartiet. Situasjonen de nå har havnet i, kan fort oppstå for andre som har tilsvarende dobbeltroller, uavhengig av politisk tilhørighet. Derfor vil det være viktig at kommunedirektøren undersøker forholdene, og at dette gir lærdom for fremtiden.

Les videre

Frihetsnasjonen Norge

Frihet er min viktigste verdi. Jeg har sendt et leserinnlegg på temaet, som blant annet tar for seg søndagsåpne butikker og meningsløse forbud og reguleringer. Dette er ikke tema for lokalvalg, så her signerer jeg bare med eget navn.

Les videre
« Eldre innlegg

© 2024 Andreas Brovig

Tema av Anders NorénOpp ↑