Svar på leserinnlegg fra Arbeiderpartiet, som vil avvikle Agder Kollektivtrafikk – (AKT). Høyre vil i stedet satse på selskapet.

Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet er enig med Høyre om at buss og kollektivsatsing er viktig. Det er bra. I Lillesands-Posten 22. august 2023 reagerer han på at vi nevnte at AP har jobbet for å legge ned Agder Kollektivtrafikk – AKT. Han påstår også at det ikke er riktig.

Et enkelt søk på Google viser imidlertid at Arbeiderpartiet gjorde nedleggelse av AKT som en stor valgkampsak i 2019. Skal vi klare å få et bedre og mer tilgjengelig kollektivtilbud, herunder utvide ordningen AKT Svipp, kan vi ikke gå inn for å avvikle AKT.

Høyre vil i motsetning til AP videreutvikle AKT som et godt og fremtidsrettet kollektivselskap. De må ha forutsigbarhet og arbeidsro, og få styrket rammer. På den måten kan vi sørge for at våre innbyggere får bedre busstilbud fremover.

Andreas Brovig

Bystyrekandidat for Lillesand Høyre

Torunn Ostad

Fylkestingskandidat for Agder Høyre