Leserinnlegg: Høyre har de siste fire årene jobbet målbevisst for å få til et bedre og mer tilgjengelig busstilbud i hele fylket, og har fremmet mange forslag for å styrke rammene til AKT, slik at flere kan komme tilbake til kollektivtrafikken.

Allerede i budsjettbehandlingen 2020 fremmet vi forslag om å se på bestillingstransport og nye løsninger for bedre mobilitet i distriktene.

Det er utfordrende å finne gode løsninger med ruter, avgangstider og overganger som passer alle, fordi alle våre innbyggere har forskjellige behov. Derfor er vi nødt til å tenke annerledes og se på andre alternativer enn det som har vært en tradisjonell organisering av kollektivtransporten. Skal vi klare å få til bedre kollektivtilbud til og fra Høvåg, Justøya, Heldal, Engelshei, Kaldvell, Flørenes og Dyvik og andre plasser i Lillesand kommune, må vi se på ting som bruk av mindre busser og bestillingstransport.

AKT Svipp er en løsning som AKT har testet ut de siste årene, med støtte fra Høyre og det politiske flertallet i fylkestinget, og som har hatt gode resultater. AKT Svipp er en samkjøringstjeneste, hvor man forhåndsbestiller turer og transporten går kun når noen har en bestilling.

Høyre og flertallet har gjennom perioden satt av mer penger til AKT og AKT Svipp enn opposisjonen. Det er også vi som har løftet sakene først. Når det er sagt, så er vi selvsagt utrolig glade for at flere partier støtter disse forslagene, slik at vi sammen kan jobbe for å få til et bedre tilbud til innbyggerne i Lillesand kommune. Det er nye takter fra Arbeiderpartiet, som flere ganger har foreslått å legge ned hele AKT.

Agder Høyre har programfestet at minibusser på bestilling (a la Svipp) og eventuelt drosjer må inngå i tilbudet i alle kommuner så snart det er praktisk og økonomisk overkommelig. Lillesand Høyre har et tilsvarende punkt i sitt program. Dette er en forpliktelse som vi vil følge opp i kommende periode.

Vi må også se på traséene. I Lillesand ville det eksempelvis ha vært en fordel om rutebuss 133 som går fra Kroksteinåsen via Lillesand Sentrum og til Birkeland, også kunne ha et stopp på Gaupemyr. Dette ville være en naturlig sammenkobling av det lokale tilbudet, med det regionale busstilbudet med linje 100 og med rutebussene som går langs E18 til Oslo. Vi må også se på andre trasévalg for lokalbussen.

Skal flere velge bussen må billettprisene også være rimelige, sammenlignet med kostnadene for å kjøre bil. Vi vil innføre en felles ungdoms- og studentrabatt med lavere pris på både enkelt- og periodebilletter, og at bussbilletter skal koste det samme hele døgnet.

Høyre har tatt og vil i kommende periode fortsette å ta en aktiv rolle for å finne nye løsninger for et bedre kollektivtilbud i Lillesand.

Andreas Brovig

Bystyrekandidat for Lillesand Høyre

Torunn Ostad

Fylkestingskandidat for Agder Høyre