Det er ikke alltid enkelt å være kommunepolitiker. Allikevel er vi mange som har valgt å være det. Vi drives av et ønske om å bidra til lokalsamfunnet, og vi gjør alle vårt beste for å finne gode løsninger. En naturlig del av å være kommunepolitiker er også at vi må ta ansvar for viktige avgjørelser, og at vi må kunne stå for det vi har vært med å vedta.

De siste ukene har vært flere saker som har vekket stort engasjement blant innbyggere. Det gjelder VA-arbeidene i sentrum, som har fått store konsekvenser for næringsliv og for tilgjengelighet i byen. Det gjelder også det plutselige byggestoppet i Høvåg.

For oss folkevalgte har begge disse sakene skapt mye frustrasjon, og som vi har brukt mye tid på å følge opp. Vi har utfordret administrasjonen på hvordan prosjektet i sentrum har vært styrt, på ansvaret kommunen har kontra entreprenøren. Vi har naturligvis forståelse for at det dukker opp uforutsette forhold, som mer fjell å sprenge enn forventet. Samtidig forventer vi at de politiske vedtakene blir fulgt opp.

Inntil nylig hadde ingen av oss i bystyret noe grunn til å tro annet enn at alle arbeidene i sentrum skulle være ferdig til 15. juni. Den datoen skulle all graving være fullført, og dekke være på plass. Gatene i sentrum ville da være i topp stand til sommersesongen. Nå viser det seg at det ikke er tilfelle. Grunnen er i hovedsak relatert til uforutsette ting, og at entreprenøren ikke sier seg ha kapasitet til å gjøre alt ferdig, selv med ekstraarbeid og selv om kommunen betaler mer. Dette ble redegjort før av kommunedirektøren i formannskapet 28. februar.

Formannskapet ønsket allikevel at kommunedirektøren til bystyremøte 6. mars skal presentere hva som skal til for å få alt klart til sommeren. Den alternative planen til kommunedirektøren innebærer at man fullfører mest mulig, og at de gater som ikke kan få gatebelegg vil få en midlertidig løsning over sommeren. Jeg kan for min del fortsatt ikke helt forstå at tidsestimatet som innebar ferdigstillelse 15. juni, nå innebærer at man ikke er helt i mål før november 2024. At dette skaper frustrasjon hos mange, forstår jeg godt.

For Høyre og det politiske flertallet i bystyret har det vært avgjørende viktig å prøve å redusere gebyrer for innbyggerne i denne dyrtiden. I og med budsjettvedtaket for 2024 i desember i fjor reduserte vi eiendomsskatten, og vi halverte investeringsnivået på investeringer i vann- og avløp. Det var en krevende prosess, men helt nødvendig.

I forbindelse med dette vedtaket, ble det nevnt i en bisetning i saken at dersom vi utsetter investeringer i Høvåg renseanlegg vil dette kunne føre til byggestopp. Ikke noe automatikk i det, men muligens. Når vi i januar fikk en ny sak til politisk behandling om VA-planen, stilte jeg spørsmål til administrasjonen om hvorvidt et vedtak om utsettelse av Høvåg renseanlegg kunne føre til umiddelbart byggestopp. Dette ble aldri ordentlig besvart før bystyrebehandlingen, men 15. februar ble det sendt ut et notat som svar på mine spørsmål, hvor administrasjonen konstaterer at i og med utsettelsen blir det byggestopp i Høvåg. Umiddelbart.

Inntil 15. februar 2024 hadde ingen av oss i bystyret noe grunn til å tro annet enn at et umiddelbart byggestopp i Høvåg ikke var en realitet. Vi visste om risikoen, men oppfattet at dette var noen som kunne oppstå senere i perioden. Hadde vi fått korrekt informasjon før vedtaket i bystyret 31. januar, ville vi ha fattet et annet vedtak.

Vi i bystyret skal ta vårt ansvar, men det forutsetter også at vi har informasjon og forutsetninger for å fatte de rette vedtakene.

Andreas Brovig

Gruppeleder Høyre