Opposisjonspolitikerne Joyce Pigao og Aina Adriansen Munthe skriver et innlegg om likestilling på kvinnedagen. Temaet er viktig, men innlegget er fullt av feilaktige påstander og bidrar dessverre til å svekke tilliten til både likestillingsarbeidet og det politiske arbeidet. Vi håper og tror at det ikke var hensikten.

Vi er enige i at vi gjerne kunne hatt en større kvinneandel i bystyret, men sammensetningen er det velgerne som bestemmer. Noe annet blir udemokratisk.

Det er også spesielt at AP og SV angriper oss i det borgerlige flertallet, når både AP, SV, Rødt og MDG alle stilte med mannlige toppkandidater i høstens valg, og heller ikke benyttet mulighetene de hadde til å få flere kvinner inn i formannskapet.

Innlegget til Pigao og Munthe inneholder i tillegg en rekke feil påstander, som at flertallet valgte inn 6 menn i formannskapet, at formannskapet ikke skulle være lovlig sammensatt og de tuller litt med statistikken når de slår sammen administrasjonsutvalg og formannskap og beregner kvinneprosenter. Her er det for Lillesands del snakk om delvis samme personer som sitter i utvalgene. De har heller ikke tatt med at de tillitsvalgte i administrasjonsutvalget er kvinner.

Sannheten er at administrasjonsutvalget i Lillesand består av 3 kvinner og 2 menn, med politikere og ansattrepresentanter. Sannheten er at formannskapet er lovlig sammensatt, og består per i dag i hovedsak av gruppeledere, noe som har vist seg være hensiktsmessig. De er valgt i egenskap av sin funksjon og sitt mandat fra partiet, ikke på bakgrunn av personlige egenskaper som kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsevner.

Vi opplever at SV og AP-politikerne tar oss inn på et sidespor i likestillings- og mangfoldsdebatten, når de fokuserer på (feilaktige) og detaljerte påstander rundt enkelte ting. I det store og nyanserte bildet kan vi også konstatere at vi har ansatt en kvinne som kommunedirektør, og hennes ledergruppe består av 5 kvinner og 1 mann. Når det gjelder sammensetningen av alle kommunale ledere, så er ca 70% av alle ledere kvinner, og ca 30% menn. Så Lillesand kommune har en kjempemessig overvekt av kvinnelige ledere.

Vi kunne ønske at opposisjonspolitikerne ville bidra til å løfte nivået på den politiske debatten, i stedet for å komme med usaklige angrep og direkte feilaktige påstander. Ingen er tjent med dette. Vi håper at vi i resten av den politiske perioden kan jobbe sammen og tverrpolitisk med de store utfordringene vi står overfor, til det beste for innbyggerne i Lillesand.

Andreas Brovig

Gruppeleder

Siren Thorvaldsen

Leder av Plan- og miljøutvalget

Lillesand Høyre