Jeg har i dag stilt et spørsmål til Lillesand kommune v/ ordfører, til Folkets spørretime i bystyret. Jeg håper på et positivt svar i møte i juni.

Mange innbyggere i kommunen opplever at de ikke har tilfredsstillende mobildekning. Dette gjelder ikke minst for oss som bor i Høvåg. De som eksempelvis har Telia-abonnement mangler dekning i svært sentrale deler av bygda, og mange jeg har snakket med opplever dette som både frustrerende og ubehagelig. Det er stort sett mulig å ringe nødnummer via Telenor sitt mobilnett, men det er ikke tilgang på mobildata og ofte heller ikke på vanlig mobilnett til samtaler.

Vi er mange som er avhengige av å kunne bruke mobiltelefonen til mange hverdagsformål, og ikke minst til å kommunisere. Tilgang på mobiltelefon og nett gir også en økt trygghet når man er utenfor hjemmet, men det forutsetter at det faktisk er dekning.

Som tidligere ansatt i kommunen er jeg godt kjent med at kommunen i samarbeid med Telenor har bygd god dekning i store deler av Lillesand og Agder. Men fortsatt er det slik at mange bruker andre mobilnett enn Telenor sitt, og på et fritt marked bør det også være slik at innbyggerne skal kunne ha ulike operatører og stole på at de har en grunnleggende dekning.

Jeg mener at kommunen skal kunne ta en pådriverrolle for å påvirke mobilleverandører som Telia og Ice.net til å utbedre sin dekning i kommunen. Dette er et reelt behov som mange innbyggere har.

Mitt spørsmål til ordfører er:

Hva kan og vil Lillesand kommune gjøre for å bidra til at mobiloperatører bygger ut bedre mobildekning i hele kommunen?

Andreas Brovig

Høvåg 09.05.2023