Frihet er min viktigste verdi. Jeg har sendt et leserinnlegg på temaet, som blant annet tar for seg søndagsåpne butikker og meningsløse forbud og reguleringer. Dette er ikke tema for lokalvalg, så her signerer jeg bare med eget navn.

I Norge er retten til frihet grunnlovsfestet. Frihet er også nedfelt som et viktig grunnprinsipp i menneskerettsloven som bygger på verdenserklæringen om menneskerettighetene fra FN. Dette gjelder grunnleggende ting som retten til liv, ytringsfrihet og retten til sikkerhet og trygghet. Det gjelder også retten til privatliv og familieliv samt eiendomsretten.

På tross av at vi som nasjon er tuftet på frihetsprinsipper, og at vi hvert år i mai feirer Norges frihet, møter innbyggerne en lang rekke forbud og reguleringer. For at et samfunn skal fungere må vi riktignok ha lover og noen begrensninger i enkeltes frihet, men vi må hele tiden stille oss spørsmålet – hvem er disse begrensningene til for?

Da Erna Solberg sin regjering kom til makten i 2013 begynte de med å fjerne meningsløse forbud og reguleringer. Ett av disse var forbudet mot bruk av vannscootere. Man kan nok ha ulike meninger om hvordan folk oppfører seg på disse, og hvordan det påvirker sommeridyllen på våre hytter og strender. Selv om det kan være forstyrrende, vil det ikke være et godt nok grunnlag for at dette skal være forbudt for alle i hele Norge.

Vi har også noen helt ubegripelige regler, som at det er forbudt for næringsdrivende å selv velge om de vil ha åpent butikken sin på søndager og helligdager. Det andre er lov om helligdagsfred. Her regulerer staten om du får lov til å klippe din egen plen på en søndag. Hvor er eiendomsretten? Hvor er friheten?

Det siste som de rødgrønne har funnet på å forby er energidrikk. Stortingsflertallet har nå konkludert med at det må være 16-årsgrense for å få lov til å kjøpe dette. Selvfølgelig er det ikke bra om barn storkonsumerer energidrikk, men det er heller ikke bra med barn som får usunn kost, lite aktivitet og tilhørende helseproblemer. Det er heller ikke bra med overdreven bruk av vanlig brus. Hvor går grensene for reguleringen? Det kan jo ikke være slik at Stortinget skal forby alt som den rødgrønne koalisjonen ikke liker?

I tillegg til at nasjonen Norge hviler på prinsipper om frihet, både frihet for nasjonen og frihet for folket, er det grunnleggende i oss mennesker at vi har behov for individuell frihet. Med det følger at vi også må ta hensyn til fellesskapet. Vi må også i noen tilfeller ta vare på hverandre i et samfunnsperspektiv. Men det kan ikke bety at vi må forby og regulere alt som kan være farlig eller usunt. I eksemplet med energidrikk vil det kunne være nok med en opplysningskampanje overfor foreldre og skolehelsetjeneste.

La oss ikke umyndiggjøre våre innbyggere. La oss bruke sunn fornuft. La oss leve opp til det å være en del av frihetsnasjonen Norge.

Andreas Brovig
Høvåg