Leserinnlegg til Lillesands-Posten om digitalisering av kommunen, og om gode og hensiktsmessige (digitale) tjenester til innbyggerne.

Det er store forventninger til digitalisering av det norske samfunn og av offentlig sektor. Jeg har vært ansvarlig for digitaliseringsarbeidet som ansatt i Lillesand kommune de siste årene, men har nylig byttet jobb, og håper å kunne bidra med mine erfaringer i kommunepolitikken fra høsten av.

Gjennom jobben som IT-leder har jeg blant annet vært ansvarlig for utbyggingen av fiberbredbånd til hele kommunen. Arbeidet bidro til at våre innbyggere var godt rustet for hjemmekontor og hjemmeskole i koronaårene, og at vi er klare for å ta i bruk de nye teknologiene som kommer i fremtiden. Som folkevalgt for Høyre vil jeg sammen med resten av partiet fortsette å holde sterkt fokus på digitalisering av kommunale tjenester.

Lillesand Høyre har programfestet en videre kommunal satsing på digitalisering. Det handler både om å gi bedre kommunale tjenester, men også om å bidra til en mer effektiv administrasjon. Skal vi klare å få bedre tjenester må det være tydelig hvilke gevinster man forventer å oppnå med arbeidet.

Høyre sentralt har også deltatt i debatten om i hvilken grad vi skal ta i bruk digitale læremidler i skolen, og om skolebøker fortsatt skal ha en plass. Vi må inspirere barna til å lese bøker og bruke penn og papir, samtidig som de skal lære ny teknologi. I fremtiden vil begge deler være viktig å beherske. Dette vil være en viktig balansegang, og en debatt vi også må ha i Lillesand. I tillegg er det mange innbyggere som ikke behersker teknologiene, og opplever digitalt utenforskap. Selv om digitalisering gir mange muligheter, er ikke digitalisering et mål i seg selv.

Bystyret bevilger årlig store beløp til arbeidet med digitalisering. Det koster å gjennomføre endringer, som i å ta i bruk ny teknologi. Samtidig må endringene komme innbyggerne til gode, enten direkte eller indirekte. Vi skal jobbe med digitalisering, hvor det vil kunne gi bedre tjenester til innbyggerne. Hovedfokus for kommende valgperiode vil blant annet være å følge opp digitaliseringen av kommunal saksbehandling, fornuftig digitalisering av Lillesandskolen og smart bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene.

Andreas Brovig

3. kandidat til bystyret for Lillesand Høyre